Fyzioterapie a Rehabilitace Uherské hradiště

Mgr. Jiří Novák, Ph.D


sanitas est bonum non cognitum nisi perditum


Vítejte na stránce ambulance rehabilitace a fyzioterapie!


Nabízíme služby rehabilitace a fyzioterapie s individuálním přístupem.


Rehabilitace se provádí například při:

Akutní bolesti pohybového systému (bolesti zad, kloubů, měkkých tkání atp.)

Chronických obtížích pohybového systému (vadném držení těla, skolióze, svalové dysbalanci, artróze velkých a malých kloubů atp.)

Poúrazových stavech

Stavech před a po operačních výkonech (plastikách vazů kolen, náhrad kloubů atd.)


Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pohyb, jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví, působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí psychických.


Co můžete očekávat při návštěvě fyzioterapeuta:

1) Při první návštěvě se vás zeptá na vaše obtíže, historii těchto obtíží, 

    na další onemocnění, které mohou mít souvislost s daným problémem,

    popř. mohou limitovat prováděnou rehabilitaci. Při dalších návštěvách 

    fyzioterapeut sleduje vývoj vašeho zdravotního stavu.

2) Provede vyšetření

3) Provede léčbu

4) Doporučí preventivní opatření, aby se obtíže neopakovaly např. cvičení, změnu životního stylu atp.


Při rehabilitaci používá fyzioterapeut např. tyto techniky a metody:

1) Rehabilitační metody dle: 

    Mojžíšové, Kabata, Bruggera, McKenzie, Vojty a další.

2) Měkké a mobilizační techniky

3) Elektroléčba ( elektrostimulace, ultrazvuk, atp.)


Definice rehabilitace: 

slovo se skládá z re, což latinsky znamená znovu, opět a habilitas, což latinsky znamená schopnost. Rehabilitace je soubor opatření, napravující orgánové defekty a vracející porušenou funkci. Usnadňuje návrat nemocného k tělesné, duševní a pracovní výkonosti.


Definice fyzioterapie: 

slovo se skládá z fysis, latinsky příroda a therapeia, latinsky léčení. Fyzioterapie je léčení nemocí fyzikálními prostředky (např. teplo, voda)


Fyzioterapeut je zdravotnický pracovník provádějící fyzioterapii a rehabilitaci. Fyzioterapii a rehabilitaci provádí fyzioterapeut, který získal vzdělání dle schválených studijních programů MZČR. K léčení využívá různé techniky (např. metodu dle Mojžíšové, manuální terapeutické techniky atp.)


Fyzioterapeuti pracují v různých zdravotnických i nezdravotnických zařízeních. Mohou se specializovat a používat jen některé techniky pro specifické skupiny klientů.

Pro lékaře


Poukaz na vyšetření FT »


Rehabilitaci předepisuje na Poukaz vyšetření / ošetření FT praktický lékař nebo lékař se specializací (např. neurolog, revmatolog, ortoped, atp.).

Užitečné odkazy

(c) 2014
Veškerá práva vyhrazena